Radonmålerne våre

Det er enkelt, effektivt og ikke minst billig å måle radoninnholdet med et dosimeter (radonmåleboks). Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler at man bruker lukkede dosimetre av den vanlige sporfilmbaserte typen for radonmåling.

Denne typen radonbokser inneholder en spesiell plastbit, sporfilmen, hvor de radioaktive partiklene i radon etterlater spor på filmen. Ved å la sporfilmen eksponeres for partikler over en periode (normalt minst to måneder eller mer), kan en analyse vise mengden av radon på målestedet.

Viser alle 5 resultater

 • Radonbokser (minst 2 stykker)

  Med radonbokser kan du raskt og enkelt måle radonnivået i hjemmet selv. Følg disse tre trinnene: 1. Bestill radonbokser her. 2. Plasser måleboksene og mål deretter i 2-3 måneder. 3. Send oss radonmåleboksene i den vedlagte konvolutten. Du vil få svar direkte fra laboratoriet innen 4-6 uker.
  295,00 kr
 • En raskere radonmåling (minst 2 stykker)

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler måling av radon over en periode på minst to måneder. Men med denne løsningen kan du få en god indikasjon på radonnivået mye raskere - innen minimum 10 dager. Vi anbefaler imidlertid minst 14 dager.
  575,00 kr
 • Corentium Home (Canary) elektronisk radonmåler

  Corentium Home (Canary) er en av de nyeste elektroniske radonmålerne på markedet. Den er enkel å bruke og er produsert i Norge. Du kan sjekke verdier fra dag til dag, uke til uke eller for hele perioden. Enheten måler veldig nøyaktig og kan brukes av både profesjonelle firmaer og privatpersoner.
  1.699,00 kr
 • Airthings Wave elektronisk radonalarm

  Veldig enkel å bruke i hverdagen, men med mange ekstra funksjoner og alternativer når du kobler den til smarttelefonen. Airthings Wave er produsert i Norge.
  1.785,00 kr
 • Airthings Wave Plus elektronisk innemiljømåler

  Hold øye med radon-, CO₂- og VOC-nivåer og temperatur, luftfuktighet og lufttrykk – faktorer som kan påvirke helse og/eller velvære innendørs. Airthings Wave Plus er produsert i Norge.
  2.299,00 kr

Du kan måle radon raskere

Det er også mulig å bruke et dosimeter for å måle radon i løpet av en kortere periode (men minst 10 dager). Her er målenøyaktigheten ikke like høy, på grunn av de store daglige svingningene i radoninnholdet.

Målingen kan imidlertid gi en god indikasjon på radonkonsentrasjonen på målestedet.

Du kan også måle radon elektronisk

Ved å bruke en elektronisk radonmåler kan du få en mye raskere måling av radoninnholdet på et bestemt sted. I tillegg gir en elektronisk radonmåler vanligvis høyere nøyaktighet enn f.eks. dosimetre i løpet av kortere måleperioder.

Du finner elektroniske radonmålere i mange forskjellige versjoner og i forskjellige prisklasser. Vi tilbyr kun elektroniske radonmålere av høy kvalitet. De er også alle produsert i Norge.

Elektroniske radonmålere er generelt veldig enkle å bruke. I de fleste tilfeller kan du også enkelt selv lese av det målte radoninnholdet direkte på måleren.

Lette å kontrollere

Selv de billigste elektroniske radonmålerne er som regel godt kalibrert fra fabrikken. Det anbefales imidlertid at de dyreste elektroniske målerne kalibreres minst en gang i året, da de kan begynne å vise for høye resultater etter et par års bruk.

Hvis du er usikker på om en elektronisk radonmåler viser riktig resultat, kan du enkelt sjekke det selv. Det er bare å utføre en utendørs kontrollmåling. Den skal gi et resultat på ca. 5 Bq/m³.

Ytterligere fordeler

En elektronisk radonmåler kan ofte vise måleresultat på flere forskjellige måter. Ikke bare som et totalt gjennomsnitt for måleperioden, men også f.eks. time for time. Derved kan du enkelt følge med på svingninger i radoninnholdet.

En annen fordel med de elektroniske målerne er at de er nyttige når du vil finne ut hvor radon trenger inn i bygningen. Enheten kan lett flyttes rundt, og man kan bruke en enkel skjerm eller gardin for å skjerme av et spesifikt område man ønsker å måle radon i, f.eks. rundt dørkarmer, rørgjennomføringer, etc.

Filtrer
Skriv til os

Ring til os