Praktiske råd om hvordan man kan begrense gassen radon

Slik kan radon minimeres

Radon siver inn i hjemmet gjennom alle sprekker og åpninger, men hovedsakelig fra bakken. Damptrykket inne i hjemmet er ofte lavere enn damptrykket i bakken, og derfor “suger” huset opp radon fra bakken.

Kjøp en radonmåler

Praktiske råd om hvordan man kan begrense gassen radon

Hvis det er radon i huset, brytes radongass ned i skadelige partikler, og det er ikke nok å bare sørge for lufting for å bli kvitt radonet.

Forhøyede radonnivåer sees ofte i rom med gulv på bakkeplan, det vil si første etasje i hus uten kjeller eller krypkjeller. Kjelleretasjer er selvfølgelig spesielt utsatt.

Fire forskjellige måter å begrense radon i huset

Fire forskjellige måter å begrense radon i huset

Finn først ut om du har forhøyede nivåer av radon i huset. Du gjør dette ved å måle radon.

Innendørs kan mengden radon i luften reduseres på fire forskjellige måter:

  • Ved å gjøre bjelkelaget lufttett mot bakken
  • Ved å øke ventilasjonen i hjemmet
  • Ved å redusere det negative damptrykket i hjemmet
  • Ved å etablere sug under bjelkelaget

Hvis bjelkelaget er ordentlig forseglet, er det vanligvis ikke nødvendig å gjøre noe mer. I nybygg er det derfor et lovkrav at man sikrer seg mot radon ved å gjøre bjelkelaget tett.

For eksempel kan man bruke en radonsperre med polyetylenfilm og sprekker kan tettes med butylforsegling. En lufttett gulvkonstruksjon er uansett en god idé, for den kan bidra til å forebygge fuktproblemer i bygningen.

Eksisterende bygninger

I eksisterende bygninger er det ofte vanskelig å tette gulvkonstruksjonen. Men dersom dette er mulig, er dette den enkleste løsningen. Imidlertid kan det ofte være nødvendig å øke ventilasjonen.

Hvis du har en kjeller/krypkjeller, kan du ventilere her. Alternativt kan du øke ventilasjonen inne i huset. Når du installerer friskluftsventilene, må du sørge for at du ikke får et for stort undertrykk i huset.

Den billigste og enkleste løsningen er en liten vifte som suger luft inn i huset og skaper et positivt damptrykk slik at boligen ikke «suger» opp radon fra bakken.

Men det finnes mange ulike ventilasjonsalternativer, så vi anbefaler at du får en kvalifisert person til å komme hjem til deg og finne den riktige løsningen.

Hvis radonnivået er for høyt, og hvis løsningene ovenfor ikke kan senke nivået tilstrekkelig, kan et sug under bjelkelaget løse problemet. Suget kan opprettes som et såkalt passivt sug eller som aktivt sug.

Suget etableres ved å lede et rør fra det kapillærbrytende laget under gulvet, gjennom huset og over takryggen. På den måten vil trykkforskjellen mellom undersiden og gulvets overside reduseres/elimineres. Resultatet er at radoninntrengningen blir nærmest 0.

Et passivt sug fungerer ved at skorsteinen jobber med temperaturforskjellen og vinden, og på den måten suger den inn luft. Med et aktivt sug installeres også en motor som hjelper til.

Hvis du bygger nytt, må du også sette deg inn i gjeldende lovkrav om tetting av husets fundament og ventilasjon.

Skriv til os

Ring til os