Radon er et grunnelement og har betegnelsen Rn i det periodiske systemet

Om radon og radonnivåer

Radon er en radioaktiv gass og kommer fra naturlig forekommende radium som finnes i jordsmonnet og i konvensjonelle byggematerialer. Radium er ustabilt og brytes ned, og i forbindelse med dette dannes blant annet gassen radon. Du kan verken lukte eller se gassen, så den blir ikke oppdaget uten riktige målemetoder.

Store forskjeller

Det er store forskjeller i radonnivåer fra sted til sted og fra område til område. Hvis det er stein og morener på et sted, er det svært sannsynlig at man vil finne et høyt radonnivå når man foretar radonmåling.

Det er anslått at det er nesten 170 000 boliger i Norge som har radonnivåer høyere enn grenseverdien på 200 Bq/m3.

Har du for mye radon i huset ditt? Du kan måle radonnivået i hjemmet ditt selv med en radonmåler.

I Norge har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) satt en grenseverdi for radon i nye bygg på 200 Bq/m³

Grenseverdi for radonnivå

Konsentrasjonen av radon i luften angis som “becquerel per kubikkmeter” (Bq/m³). I Norge har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) satt en grenseverdi for radon i nye bygg på 200 Bq/m³. DSA angir en retningslinjeverdi på 100 Bq/m³ i sine generelle råd, som bl.a. gjelder for boliger og offentlige bygninger.

Nyere studier har vist at flertallet av personer som er rammet av lungekreft uten å røyke, har bodd i et hjem med et radonnivå på mellom 100-200 Bq/m³ (Kilde: “Anbefalinger for radon i boliger i nordiske land 2009”). Derfor anbefaler DSA at man ikke skal bo i hjem med et radonnivå på over 200 Bq/m³. WHO anbefaler mindre enn 100 Bq/m³.

Hvis radonnivået i boligen din er på mellom 100-300 Bq/m³, trenger du bare å iverksette noen enkle tiltak for å redusere nivået. Hvis radonnivået i boligen er over 400 Bq/m³, er det vanligvis behov for mer omfattende tiltak, og radonmålinger må utføres kontinuerlig.

Når radon trenger inn i hjemmet

Gassen radon trenger hovedsakelig inn i huset fra bakken gjennom små sprekker i fundamentet. Når radon har kommet inn i huset, kan man puste den inn og den kan avgi stråling til lungene.

I løpet av de første dagene innendørs brytes mye av radonet i hjemmet ned i flere andre radioaktive stoffer, inkludert polonium. Disse radioaktive stoffene kan så feste seg til partikler som støv og røyk.

Når du så puster inn, kommer disse radioaktive partiklene ned i lungene. Noen av partiklene blir sittende og avgir stråling. Det er veldig vanskelig å bli kvitt disse partiklene, og strålingen fra partiklene kan forårsake kreft.

Helse

DSA anslår at ca. 300 tilfeller av lungekreft per år skyldes radon i innemiljøer.

En ny studie fra danske Kræftens Bekæmpelse har nettopp vist at høye radonnivåer i boliger øker risikoen for akutt lymfatisk leukemi hos barn. I 9 % av tilfellene av leukemi hos barn er sykdommen forårsaket av forhøyede radonnivåer i hjemmet.

Skriv til os

Ring til os