Muggsopp er en samlebetegnelse for mikroskopiske sopper med noen felles egenskaper

Alt om muggsopp

De fleste muggsoppartene er skadelige. Hvis de får vokse ukontrollert, kan de utgjøre en helsefare for deg, familien og kjæledyrene dine og skade boligen.

Kjøp en muggsopptest

Avhengige av fukt

For eksempel Stachybotrys er en relativt vanlig muggsoppart som kan være skadelig for mennesker. Dette er en svertemugg som danner blåsvart misfarging eller svarte prikker på treverk og overflater. I likhet med alle andre muggsopparter er den avhengige av fukt i vekstmiljøet for å kunne trives og gro.

Det finnes enkelte muggsopparter som ikke er skadelige, enkelte brukes til og med i matvareproduksjon, men dette er en annen type muggsopp enn svertesoppen man finner i boliger. Ved hjelp av en muggsopptest kan man finne ut om boligen er angrepet av muggsopp og hvilken type muggsopp det dreier seg om.

Muggsopp vokser på organiske materialer i kolonier som mycel og tar opp næring gjennom hyfene. Muggsoppen formerer seg ved å danne sporer som blir spredd i omgivelsene.

Fuktige og mørke omgivelser gir gode vekstvilkår og gjør det mulig for muggsoppens sporer å spire, og derved oppstår nye mycel. Små mycelfragmenter spres i luften og kan bli til nye kolonier, og på den måten sprer muggsoppen seg.

Svertesopp er synlig som mørke/svarte flekker, oftest i form av prikker, og har en tendens til å gro på steder som er vanskelige å se og inspisere

Svertesopp kan utgjøre en helserisiko

En av de mange muggsoppartene man bør være på vakt mot, er svertesopp. Som tidligere nevnt er svertesopp synlig som mørke/svarte flekker, oftest i form av prikker, og har en tendens til å gro på steder som er vanskelige å se og inspisere.

Den vokser vanligvis på mørke steder hvor luften er innestengt og fuktig, som i kroker, kjellere, kryploft og andre steder den er vanskelig å få øye på. Svertesoppangrep er derfor vanligere enn mange er klar over.

Svertesopp utsondrer blant annet soppgifter, mykotoksiner, som er stoffskifteprodukter. Toksinproduksjonen avhenger av miljø og næringstilgang. Soppen utsondrer også ulike enzymer som kan bryte ned materialene soppkoloniene gror på.

Symptomer som tretthet, hodepine og andre allergiske reaksjoner er vanlige plager hos mennesker som bor i omgivelser med mye mugg

Mennesker kan ta skade

Imidlertid er det ikke bare materialer muggsoppen kan skade. Mennesker og dyr kan også ta skade av soppgifter de får i seg gjennom innånding eller inntak av mat og drikke, noe som kan føre til alvorlige helseproblemer. Man kan for eksempel få allergiliknende symptomer som rennende øyne og nese, hodepine, tretthet, pustebesvær og utslett. I verste fall kan svertemugg føre til kreft.

Mennesker som lider av astma kan oppleve at muggsopp forverrer symptomer, og man antar at muggsopp kan være en direkte årsak til kroniske allergier og astma.

Allergi mot muggsoppsporer er ganske vanlig og kan gi samme symptomer som allergi mot for eksempel gress, bjørk eller kattehår.

Ser veldig like ut

Svertesopp forekommer ikke bare på steder som er vanskelige å se. Den er ofte synlig på utsiden av bygninger, innsiden av hus, loft, kjellere, bad og andre steder utsatt for fukt. Så fort man oppdager mugg eller har den minste mistanke om svertesopp i boligen, bør man ta en muggsopptest for å fastslå om det faktisk skyldes et svertesoppangrep eller dreier seg om noe annet.

Mange muggsopparter ser veldig like ut og er lette å forveksle. Hvis man føler seg usikker, kan det være svært nyttig å få hjelp av en ekspert.

Muggsoppsporer kan skape ny tilvekst og minner derfor om plantefrø, selv om de sprer seg på samme måte som pollen særlig i tørt og vindfullt vær

Formerer seg som plantepollen

Muggsoppsporer kan skape ny tilvekst og minner derfor om plantefrø, selv om de sprer seg på samme måte som pollen særlig i tørt og vindfullt vær. Muggsoppsporer finnes i luften utendørs i mengder som varierer etter årstid og værforhold.

Antall sporer øker om våren, er størst midt på sommeren og avtar utover høsten. Om vinteren er det veldig få sporer i luften, eller ingen i det hele tatt, ettersom soppen trives best i fuktige og varme omgivelser.

Hvorfor er det viktig å bekjempe svertesopp?

Det er mange grunner til å motvirke svertesoppangrep. Først og fremst helsemessige, men også for å beskytte boligen. Hvis man ikke gjør noe med problemet, utsetter man beboerne for helsefarer og over tid vil svertesoppen skade overflatene den vokser på.

Etter at du har bestilt en muggsopptest fra oss og fått svar på om boligen er utsatt for et muggsoppangrep, og eventuelt av hvilken type, er det viktig at du bekjemper angrepet umiddelbart. Hvis du oppdager farlig muggsopp i boligen i tide, kan du vanligvis bli kvitt problemet selv. Hvis du ikke oppdager angrepet før på et senere tidspunkt og det allerede har forårsaket skade, bør du få profesjonell hjelp fra et saneringsfirma eller lignende.

Skriv til os

Ring til os